Coaching

 

Om goed te kunnen functioneren in een organisatie moet je in onze beleving 70 % jezelf aansturen, 10 % je klanten, 10 % je baas en 10 % je medewerkers en collega’s. Dat maakt het belangrijk jezelf te kennen en je bewust te zijn van je talenten, kwaliteiten en ‘valkuilen’. Ook in onze coachingstrajecten gaan wij uit van de business doelstellingen en we maken mogelijke spanningsvelden met persoonlijke doelstellingen bespreekbaar. We richten ons op het verwerken van ingrijpende zakelijke gebeurtenissen, na bijvoorbeeld een reorganisatie,  het (her)vinden van eigen kracht en het scherp krijgen ‘waar ga en sta ík voor’. Vanuit deze positie begeleiden wij managers en medewerkers naar een volgende stap in hun loopbaan of naar het vergroten van hun effectiviteit in de huidige rol.

Onze stijl in de coachingsgesprekken is no-nonsense, empathisch en scherp als dat nodig is. De gecoachte heeft zelf het heft in handen en bepaalt samen met de coach het succes van het traject. 

Be7 biedt,  vaak in samenhang met lopende verander- of MD programma’s, persoonlijke coaching van leidinggevenden en medewerkers. Daarnaast coachen wij stafmanagers die verantwoordelijk zijn voor Management Development en Talentontwikkeling.

Voor Coachingstrajecten bieden wij onder andere de 'SparringsStrippenkaart'. Dit is een kaart voor 5 of 10 coachingsgesprekken die naar eigen inzicht en behoefte ingepland kunnen worden binnen een afgesproken tijdsperiode.