Filosofie en werkwijze

 

Wij geloven dat managers en medewerkers van nature betrokken en gedreven zijn. We zien in de praktijk echter dat veel energie verloren gaat aan zaken die ‘onder de tafel’ of ‘in de wandelgang’ spelen. Managers en medewerkers zeggen vaak niet wat ze éigenlijk zouden willen zeggen. De meeste mensen gaan conflicten liever uit de weg en passen zich zoveel mogelijk aan. Bewust, maar meestal onbewust, wordt aan dit ‘overleven’ veel tijd en aandacht besteed die ten koste gaat van de realisatie van de organisatiedoelstellingen. Wij werken samen met onze opdrachtgevers aan helderheid, vertrouwen en (persoonlijk) leiderschap op alle niveaus, zodat managers en medewerkers op een effectievere manier de beoogde businessdoelstellingen realiseren.

De strategie van een onderneming en de zakelijke context vormen in ieder project een belangrijk kader. Van daar uit wordt een (opleidings-, advies- of coachings)traject op maat ontwikkeld. Daarbij steven we er naar dicht bij de dagelijkse praktijk te blijven. Wij geloven meer in continue, in kleine stappen, verbeteren dan in het zoveelste veranderprogramma. In onze projecten is aandacht voor de ‘zachte’ zaken als verandermanagement, gedrag en communicatie, maar evenzeer voor de ‘harde’ zaken als aansluiting bij de strategie, de businessplanningscyclus en de organisatieinrichting. Wij sturen op consistentie en samenhang. En wij geloven in uitvoering door de lijn. De consultants, trainers en coaches van Be7 staan naast de lijn- of stafmanager om hem of haar in zijn rol te helpen en zullen de verantwoordelijkheid nooit over nemen.