Referenties

 

"Bij TNT Post vindt een fundamentele transformatie plaats. Hiervoor heeft het managementteam zich de vraag gesteld welk leiderschap noodzakelijk is om deze transformatie succesvol te laten verlopen. Met het team hebben we, samen met Be7, onze opdracht voor de komende twee jaar geformuleerd en het gewenste leiderschap uitgewerkt. Elkaar meer aanspreken was daarbij een belangrijk thema. Gedragsverandering vindt echter alleen plaats als er sprake is van commitment, onderling vertrouwen en een concreet actieplan. Gytha heeft er voor gezorgd dat er meer vertrouwen en verbinding is ontstaan tussen de MT leden. Ze heeft mij persoonlijk scherp gehouden op mijn valkuilen en gaf me eerlijke feedback. Ze was opbouwend en kritisch, op een beleefde en stevige wijze. Ik ben uitermate tevreden over wat wij samen met Be7 bereikt hebben."
Henk Heijtlager, Directeur TNT Post Area West

Mevrouw Heins heeft voor de gemeente Amsterdam, onderdeel Grond&Ontwikkeling, een presentatie gehouden over de thema's waardering en (on)gewenst gedrag op de werkvloer. Ten overstaan van circa 30 medewerkers heeft mevrouw Heins er blijk van gegeven zeer goed ingevoerd te zijn in de materie. Ze beschikt over veel kennis. Tevens weet mevrouw Heins haar kennis duidelijk, herkenbaar en overtuigend te presenteren. De interactie tussen mevrouw Heins en de aanwezigen was bijzonder goed. De medewerkers werden vanaf het begin op plezierige wijze betrokken en meegenomen op hun eigen ervaring- en gevoelsniveau. Hiermee werd de basis gelegd voor een zeer open en constructief gesprek over lastige onderwerpen. 
Pierre van Rossum, Directeur Grond&Ontwikkeling Gemeente Amsterdam

"In de achterliggende paar jaar heeft de Universiteitsbibliotheek van de UvA/HvA een intensief veranderingsproces doorgemaakt dat o.a. geresulteerd heeft in een nieuw beleidsplan, een producten- en dienstencatalogus, een personeelsbeleidsplan, competentiemanagement en kernwaarden met de bijbehorende werkafspraken. Be7 heeft dit proces, waarbij de hele organisatie in wisselende samenstelling werd betrokken, vanaf het begin op een zeer professionele, maar ook persoonlijke, enthousiaste en hartelijke manier begeleid. Door het inlevingsvermogen van Gytha, Rosi en Jitske en hun aandacht voor het proces, waarbij de nadruk lag op de gezamenlijkheid, het goede gesprek en het elkaar (leren) aanspreken op gedrag, ontstond een nieuwe interactie tussen medewerkers van verschillende organisatieonderdelen. Alhoewel het ‘marstempo’ pittig was, leidde de uitwisseling van soms behoorlijk uiteenlopende visies en meningen, uiteindelijk tot meer inzicht in onze gezamenlijke opdracht, meer begrip voor elkaars positie en belangen, meer (zelf-)reflectie en meer positieve energie." Marion van Brunschot - Manager Acquisitions & Metadata Services, University Library, University of Amsterdam

"Gytha heeft me in korte tijd inzicht verschaft in de overtuigingen die mij op dat moment belemmerden om de beste versie van mezelf te zijn. Sessies met Gytha zijn intensief, confronterend en leuk. Ik ben door haar niet alleen tot inzicht gekomen, maar heb ook de handvatten om ermee aan de slag te gaan." Joyce Bliek - Director Rotterdam Logistics Lab Port of Rotterdam

"De consultants van Be7 wisten met een doortastende, maar vriendelijke aanpak een veilige omgeving te creëren waarin een ieder van ons zich kwetsbaar durfde op te stellen. Wij kwamen daardoor tot verrassende nieuwe inzichten over onszelf en elkaar. Een prestatie die nog geen andere trainer is gelukt! Ook hebben zij bruikbare tools en tips meegegeven om onze positie als Ondernemingsraad te verstevigen en beter met elkaar te kunnen communiceren. We hebben nog dagelijks profijt van de training." Roos van der Donk, Ondernemingsraad Het Concertgebouw NV

"Be7 is een uitvoeringspartner voor onze leiderschapsprogramma’s. We hebben Gytha Heins van Be7 gevraagd als Programmamanager op te treden in het Young Potential Programma voor het CBS. Samen hebben we een uitgebalanceerd programma ontworpen en Gytha heeft de uitvoering hiervan begeleid. Typerend voor haar manier van werken is de focus op borging in de praktijk en haar oprechte betrokkenheid bij de persoonlijke leerdoelen van de deelnemers. Gytha heeft snel inzicht in veranderkundige thema’s en verschillende belangen die in de organisatie spelen. Zij is gesprekspartner op diverse niveaus en weet op een helder en opbouwende manier feedback te geven. Daarmee maakt ze zaken los en creëert ze beweging. En zonder beweging geen leren."
Arjan Keunen, Associate Dean TSM Business School

"Gytha begeleidt het Management Team van de Bibliotheek bij de stappen die wij willen zetten, eerst richting het opstellen van een missie en visie voor ons nieuwe beleidsplan, maar daarnaast ook in onze stappen om leiding te geven aan een verandering en dat als team op te kunnen pakken. Juist omdat ze al langer met ons meewerkt, kent ze onze gevoeligheden en risico’s en ze spreekt ons er ook op aan. Dat maakt het fijn werken met haar: als ik iets gevoeligs aan wil kaarten, bij mezelf of bij anderen, geeft het me steun erop te kunnen vertrouwen dat ze daarbij helpt."
Hilde van Wijngaarden, Hoofd Bibliotheek Hogeschool van Amsterdam

"De Gemeente Amsterdam heeft een Shared Service Centre ingericht voor Personeelszaken. Naast het introduceren van een e-hrm module betekent dit ook de introductie van een nieuwe manier van werken. Er werd meer zelfstandigheid en pro-activiteit gevraagd. Be7 heeft ons geholpen bij het informeren van leidinggevenden en medewerkers. De betrokken consultants deden dat op een zeer professionele en betrokken manier. De consultants van Be7 wisten snel vertrouwen te winnen en hadden een goede interactie met de groep. Voor mij persoonlijk was Be7 een sparringpartner. Ik heb de samenwerking met Be7 als zeer plezierig ervaren."
Anke Zandbergen, Projectleider Servicehuis Personeel, Gemeente Amsterdam

“Gytha kan je vragen bij elk veranderkundig vraagstuk. Het coachen van leiders binnen organisaties is haar specialisme en dat doet ze goed. Ze kan mensen
aanspreken op hun verantwoordelijkheden zonder dat zij aan gezichtsverlies leiden. Het is een persoonlijke en zeer betrokken collega die binnen elke organisatie haar weg kan vinden en binnen no time doorheeft hoe de vork in de steel steekt.” 
Romy de Roo, Senior Consultant at Hospitality Interim & Search

"Be7 heeft het management van ons pensioenuitvoeringsbedrijf begeleid bij een transformatieproces. De transformatie betrof een fusie en het meer-commercieel laten opereren van de organisatie. De competenties van de consultant waren een noodzakelijke aanvulling op de doorgaans 'bedrijfskundige' benadering. Gevoel voor wat er leeft in de organisatie, gekoppeld aan inzicht in hoe medewerkers en managers in beweging te krijgen, waren hierin cruciaal. Tevens schuwde zij niet om van tijd tot tijd haar opdrachtgevers een spiegel voor te houden.
Daar waar het gaat om de begeleiding van multi-dimensionale verandertrajecten, op iedere schaal, kan ik Be7 dan ook van harte aanbevelen."
Paul Roling, Manager O&I, APG

"Belangrijke thema’s voor onze afdeling zijn organisatie ontwikkeling en samenwerking met de Hogeschool van Amsterdam. De P&O Adviseurs zijn steeds meer gesprekspartners in organisatie-ontwikkelingstrajecten. Wij hadden behoefte aan het
verdiepen van hun bedrijfskundige- en veranderkundige kennis. Be7 heeft voor ons een aantal interactieve workshops verzorgd waarbij we niet alleen nieuwe kennis kregen aangereikt, maar ook een kritische blik wierpen op onze eigen ‘bril’ en werkwijze. De consultant van Be7 hield ons op integere en respectvolle wijze een spiegel voor en heeft ons geholpen helderheid en structuur aan te brengen. We hebben met elkaar gedefinieerd hoe wij onze rol in de toekomst willen invullen en hebben een aantal concrete afspraken gemaakt. De workshops met Be7 waren zinvol en inspirerend en hebben ons geholpen in ons eigen ontwikkelingstraject.
Ettie Jaspers, Hoofd P&O Advies, Universiteit van Amsterdam

"Ik heb de trainingen als zeer leerzaam en plezierig ervaren. Graag wil ik Gytha complimenteren met de wijze waarop zij de leerstof heeft overgebracht. Het was soms confronterend, maar het werd nooit onplezierig, door haar positieve en respectvolle houding."
Richard van der Meulen, Gemeente Sudwest Fryslan

"De consultant van Be7 heeft mij met veranderkundige en communicatie-ondersteuning geholpen in het fusietraject waar ik als directeur van ASW voor stond. Toen zij binnen kwam was de weerstand onder de medewerkers zeer hoog, vooral omdat er sprake was van een verhuizing. De consultant heeft samen met de managers de weerstand bespreekbaar gemaakt en begrip en
draagvlak voor de fusie gecreëerd. Voor mij betekende de fusie een nieuwe rol als enig Directeur. De consultant heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan een goede positionering van mij in deze nieuwe functie, zowel binnen het MT als naar de rest van de organisatie. Hoewel iedereen natuurlijk best nog wat persoonlijke zorgen had zijn we wel in staat geweest te zorgen dat iedereen achter de fusie stond. Zonder de inzet van Be7 was dat niet gelukt."
Harald de Valck, Directeur Bestuursbureau SPW

"Belangrijkste doel was de samenwerking tussen de verschillende teams binnen Marketing, Communicatie & Verkoop te optimaliseren. De consultant van Be7 heeft dat heel goed gedaan. Door een gedegen voorbereiding - met cases die echt iets toevoegden - en door meteen een open, vertrouwde sfeer te creëeren waarin iedereen zich vrij voelde zich uit te spreken. Gevolg was een constructieve dag, waarin meer begrip voor elkaar kwam, duidelijk werd hoe we elkaar kunnen helpen met elkaars knelpunten en inzichtelijk werd hoe we sommige dingen makkelijk op een andere manier kunnen inrichten."
Carlien Blok, Hoofd Marketing, Communicatie &Verkoop Het Concertgebouw

"Gytha heeft mij op een vriendelijke wijze een hele heldere spiegel voorgehouden. Daarbij putte zij op zo'n manier uit haar theoretische bagage, dat wat ze voor legde naadloos aan sloot bij mijn specifieke praktijksituatie. Ik heb ongelovelijk veel geleerd, waar ik - en de mensen in mijn omgeving - nog dagelijks de vruchten van pluk."
Sanne Nolst Trenité, Informatiemanager Hogeschool en Universiteit van Amsterdam