Welkom bij Be7

 

Organisatie- en Leiderschapsontwikkeling

 

Be7 helpt geplande strategische veranderingen daadwerkelijk te laten slagen door beweging en helderheid te creëren en actief te werken aan gedragsverandering

Waarom?

Wij geloven dat managers en medewerkers van nature betrokken en gedreven zijn. We zien in de praktijk echter dat veel energie verloren gaat aan zaken die ‘onder de tafel’ of ‘in de wandelgang’ spelen. Bewust, maar vaak ook onbewust, wordt hier veel tijd en aandacht aan besteed die ten koste gaat van de realisatie van de doelstellingen. Wij helpen managers en medewerkers in organisaties reflecteren, leren en communiceren, zodat zij op een effectievere manier de beoogde businessdoelstellingen realiseren.

Hoe?

De strategie van een onderneming en de zakelijke context vormen in ieder project een belangrijk kader. Van daar uit wordt een (advies-, opleidings- of coachings-)programma op maat ontwikkeld. Daarbij streven we er naar dicht bij de dagelijkse praktijk te blijven. Er is aandacht voor ‘zachte’ zaken als verandermanagement, gedrag en communicatie, maar even zeer voor ‘harde’ zaken als aansluiting bij de strategie, de businessplanningscyclus en de organisatieinrichting. Wij sturen actief op consistentie en samenhang. Aanspreken is vaak een belangrijk thema. 

Voor wie?

Be7 richt zich op leiders en managers die zich in een veranderende omgeving bevinden. Wij zoeken integere opdrachtgevers met lef, die bereid zijn in de spiegel te kijken.

 

Klik ook nog even op de tab 'inspiratie'. Daar vind je onze publicatie's (zoals het recente artikel 'Stop met het uitrollen van MD Programma's) en inspiratiebronnen.